Weboldal felhasználási feltételek

A Bridgestone Passion (www.passion.bridgestone.hu) weboldal általános szerződési feltételei az elektronikus szolgáltatások biztosításáról.

Egységes szerkezetben a 2024. március 4. napjától hatályos rendelkezésekkel.

Az §1 a következővel bővült 2024.02.29-én: 2024. március 5. napját megelőzően újonnan regisztráló Résztvevők esetén (akik korábbi Fiókkal még nem rendelkeznek) a Regisztráció akként történik, hogy a kontakt@passion.bridgestone.hu emailcímen történő kapcsolatfelvételt követően küldjük el a Résztvevőnek a Regisztrációs Űrlapot, melyet a Résztvevő visszaküld. Ezt követően létrehozzuk a felhasználói Fiókját és értesítést kap azokról az információkról, melyek a belépéshez szükségesek. 2024. március 5. napjától a Programba való regisztráció közvetlenül a Program weboldalán megtalálható űrlap kitöltésével történik.

§ 1

A jelen Általános Szerződési Feltételekben használt kifejezések jelentése a következő:

 

Regisztrációs űrlap – az elektronikus űrlap elérhető a www.passion.bridgestone.hu oldalon 2024. március 5. napjától. 2024. március 5. napját megelőzően újonnan regisztráló Résztvevők esetén (akik korábbi Fiókkal még nem rendelkeznek) a Regisztráció akként történik, hogy a kontakt@passion.bridgestone.hu emailcímen történő kapcsolatfelvételt követően küldjük el a Résztvevőnek a Regisztrációs Űrlapot, melyet a Résztvevő visszaküld. Ezt követően létrehozzuk a felhasználói Fiókját és értesítést kap azokról az információkról, melyek a belépéshez szükségesek. 2024. március 5. napjától a Programba való regisztráció közvetlenül a Program weboldalán megtalálható űrlap kitöltésével történik.

 A Felhasználónak kell kitölteni, a webhelyen történő Felhasználói fiók létrehozása során;

 1. Felhasználói fiók – a weboldal azon különálló része, amely a Regisztráció után a Felhasználó számára egyénileg elérhető, ezáltal lehetővé téve a Felhasználó számára az összes Szolgáltatás igénybevételét;
 2. Adatvédelmi Tájékoztató – Az „Adatvédelmi Tájékoztató” nevű dokumentum elérhető a honlapon és tartalmazza mindazokat a rendelkezéseket, melyek a személyes adatok kezelésének a céljára, hatáskörére és módjára vonatkoznak;
 3. Általános Szerződési Feltételek –melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény alapján hoztak létre
 4. Weboldal – a www.passion.bridgestone.hu címen, a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal;
 5. Elektronikus Szolgáltatási Megállapodás – olyan megállapodás, mely tartalmazza a Szolgáltató által a Felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokat;
 6. Szolgáltatások – a Szolgáltató által a Felhasználók részére, a weblapon keresztül elektronikus úton nyújtott szolgáltatások az Általános Szerződési Feltételek 3. paragrafusának 2. szakaszában említettek szerint, és más szolgáltatások (pl. promóciókban való részvétel) azzal a megkötéssel, hogy ezeket a szolgáltatásokat (pl. kampányok, promóciók, versenyek) a Weblapon közzétett és bejelentkezés után hozzáférhető feltételek szerint, csak a Szolgáltató partnerei szervezhetik;
 7. Szolgáltatók – Bridgestone Europe NV/SA (székhely: Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgium, cégjegyzékszám: 0441.192.820) és a Bridgestone Europe NV/SA Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 2851 Környe, Kőhíd út 1, Magyarország, cégjegyzékszáma: 11-17-000093, adószáma: 26738248-2-11, képviselője: Topolcsik Melinda, fióktelep vezető)
 8. Felhasználó – az a jogi személy, aki eleget tesz az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak és regisztrál a Weblapon keresztül;
 9. Regisztráció –a Felhasználói Fiók létrehozásának folyamata, amely a Regisztrációs űrlap kitöltésével, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a személyes adataink kezeléséhez szükséges hozzájárulás megadásával jár;
 10. Regisztrált felhasználó – az a Felhasználó, akinek a Regisztrációt követően felhasználói fiókot hoztak létre.

 

§ 2

Általános szerződési feltételek

 1. Az Általános Szerződési Feltételek az alábbiakat tartalmazza:
  1. a Szolgáltató és a Felhasználók szolgáltatásokkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei;
  2. a Szolgáltató felelőssége a Szolgáltatások biztosításáért; a Szolgáltatásokat igénybe vevő jogi személyek adatainak védelmére vonatkozó szabályok;
  3. a Szolgáltatások típusa és hatásköre;
  4. a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások biztosításának szabályai;
  5. az Elektronikus Szolgáltatási Megállapodás megkötésének és megszüntetésének szabályai;
  6. panaszok kezelése
 2. A Szolgáltató ingyenesen lehetővé teszi a Felhasználók számára az Általános Szerződési Feltételek megismerését, még az Elektronikus Szolgáltatási Megállapodás megkötése előtt, a Felhasználók kérésére oly módon, mely során a Felhasználónak lehetősége nyílik az általa használt ICT - rendszerek segítségével az Általános Szerződési Feltételek tartalmának megszerzésére, lemásolására és rögzítésére. A Felhasználót nem köti az Általános Szerződési Feltételek egyetlen olyan rendelkezése sem, mely a fent leírt módon nem volt a rendelkezésére bocsájtva.
 3. a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeknek és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően nyújtja a szolgáltatásokat.

 

§ 3

A Weboldal jellege és az esetleges fenyegetések. A Szolgáltatások nyújtásának feltételei

 

 1. A Weboldal egy olyan információs, reklám és promóciós webhely (promóciók, versenyek lebonyolításához), mely lehetővé teszi a Szolgáltató számára az alábbi szolgáltatások biztosítását:
  1. tájékoztatja a Felhasználókat a Szolgáltató saját márkáinak a termékeiről;
  2. gondoskodik a Fiókkal kapcsolatos szolgáltatásokról;
  3. olyan promóciók, versenyek, sorsolások vagy más hasonló tevékenységek meghirdetése és lebonyolítása, melyek a Szolgáltató márkáihoz tartozó termékek promóciójához kapcsolódnak (a továbbiakban együttesen „Események”), valamint a Felhasználók informálása ezekről az Eseményekről, lehetővé téve számukra, hogy csatlakozzanak és részt vegyenek ezeken az Eseményeken, a kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően.
 2.  A fenti 1. pontban említett szolgáltatásokat a Szolgáltató nyújtja, többet között azáltal, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy:
  1. információt szerezzenek a Szolgáltató márkáinak termékeiről;
  2. értesüljenek a Szolgáltató által szervezett Eseményekről;
  3. használják a Fiók funkcióit;
  4. d. csatlakozzanak és részt vegyenek egy Eseményen, az adott Esemény Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően.
 3. A Weboldal bizonyos funkcióinak eléréséhez nem szükséges Felhasználói Fiók létrehozása. Mindazonáltal a Szolgáltató fenntartja, hogy kizárólag Regisztrált Felhasználók csatlakozhatnak és vehetnek részt egy Eseményen.
 4. A Szolgáltatások nyújtása akkor kezdődik, amikor a Szolgáltató jóváhagyja a Regisztrációt vagy egy Eseményen való részvételt, melynek feltétele az Általános Szerződési Feltételek elfogadása és a többi, az Eseménnyel kapcsolatos követelmény teljesítése.
 5. A Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevételének megkezdésével, a Felhasználó és a Szolgáltató között egy Elektronikus Szolgáltatási Megállapodás jön létre.
 6. A Felhasználó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy vállalja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak betartását és teljesíti az Elektronikus Szolgáltatási Megállapodás rendelkezéseit, az Általános Szerződési Feltételek 10. paragrafusában meghatározott, a Szerződéstől való elállás 14 napos határidejének letelte előtt, és kijelenti, hogy tájékoztatták a Megállapodástól való elállás jogának elvesztéséről.
 7. Az internet hozzáférés elengedhetetlen az elektronikus szolgáltatások használatának igénybevételéhez; a következő böngészők egyikének használata javasolt: Microsoft Edge vagy újabb verzió, Firefox 10-es, vagy újabb verzió, Chrome 10-es, Opera 10-es vagy újabb verziója, melyek lehetővé teszik az internethez kapcsolódó HTML dokumentumok megjelenítését, web szolgáltatáson, e-mailen és mobiltelefonon keresztül.
 8. Az elektronikus szolgáltatások használata veszélyt jelenthet a Felhasználóra, mint internethasználóra. Az elektronikus szolgáltatások igénybevételének kockázata főleg abban áll, hogy a Felhasználó IT rendszerét megfertőzhetik olyan szoftverekkel, melyek képesek pl. kémkedésre, fontos adatok ellopására, a rendszer elindításának megakadályozására, spamek küldésére, adattörlésre, stb. Annak érdekében, hogy elkerülje ezeket a fenyegetéseket, a Felhasználónak el kell látnia az internetkapcsolattal rendelkező hardvert egy antivírus programmal és rendszeresen frissíteni kell ezt a programot. A Szolgáltató saját rendszervédelmi intézkedéseket használ és folyamatos, informatikusok által nyújtott segítséget vesz igénybe.
 9. A Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások közben a Szolgáltató cookie-kat, vagyis kis méretű szövegfájlokat alkalmazhat, melyek segítenek beazonosítani a felhasználók böngészőit, segítve ezáltal a statisztikai és értékesítési elemzéseket. A cookie-k nem szolgálnak személyes adatgyűjtésre és nem jelentenek veszélyt a számítógépre, a szoftverre és az adatokra nézve. A cookie-k kikapcsolhatók oly módon, hogy a Felhasználó megváltoztatja a web böngészőjének beállításait. Ez a későbbiekben nem befolyásolja a Weboldal funkcióinak használatát.

 

§ 4

 

A Felek jogai és kötelezettségei

 

 1.  A Szolgáltató vállalja a Szolgáltatások rendszeres és folyamatos biztosítását. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal karbantartása vagy módosítása miatt ideiglenesen felfüggessze a Szolgáltatások nyújtását. A Szolgáltató a Szolgáltatás fenti okokból történő ideiglenes felfüggesztése esetén, egy, a Weboldalon közzétett üzenetben tájékoztatja erről a Felhasználót, megjelölve a Szolgáltatás nyújtás felfüggesztésének várható időtartamát.
 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy:
  1. blokkolja a hozzáférést a Felhasználó olyan forrásaihoz, melyek tartalma sérti a Szolgáltató jogait, erkölcsi vagy jogos érdekeit, amennyiben erről megbízható és ésszerű információk állnak rendelkezésére.
  2. megszüntesse a szolgáltatásnyújtást és törölje a Felhasználói Fiókot, amennyiben a Felhasználó nem teljesíti az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, vagy ha a Felhasználó hibájából kifolyólag nem teljesíthető a tényleges szolgáltatásnyújtás, és amikor egy Regisztrált Felhasználó részére történő Szolgáltatásnyújtás, a személyes adatok törlése iránti kérelem miatt lehetetlenné válik.
 3. Hacsak másképp nem rendelkeznek, kizárólag a Szolgáltató és annak szolgáltatói rendelkeznek a szellemi tulajdonjogokkal a Weboldalon közzétett tartalmak tekintetében. A Szolgáltató előzetes beleegyezése nélkül tilos a Weboldalon közzétett tartalmak lemásolása, kinyomtatása, nyilvános terjesztése vagy más módon történő felhasználása.
 4. A Felhasználónak jogában áll a Weboldalon közzétett tartalmakat, adatokat, fényképeket, képeket, anyagokat vagy bármilyen nyilatkozatokat kizárólag személyes célra felhasználni. A fent említett adatok, vagy anyagok más céllal történő felhasználása csak és kizárólag az arra felhatalmazott személy beleegyezésével, vagy az alkalmazandó jogszabályok és az Általános Szerződési Feltételek alapján engedélyezett.
 5. Tiltott magatartás
  1. a Felhasználó által törvénybe ütköző tartalom kezelése és a Szolgáltatások Weboldalon történő jogellenes, erkölcstelen, harmadik fél érdekeit vagy a Szolgáltató jogos érdekeit sértő módon való felhasználása;
  2. Vírust vagy más számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat tartalmazó tartalom rendelkezésre bocsátása a Felhasználó által, mely arra szolgál, hogy megzavarja, megsemmisítse vagy korlátozza egy szoftver vagy telekommunikációs eszköz működését;
  3. minden olyan tartalom felhasználó általi használata, mely reklámozásból, promócióból, levélszemétből, spamből, lánclevelekből, Ponzi- sémából, vagy bármilyen egyéb, tisztességtelen üzletelésből áll.

§ 5

Regisztráció

 1. A Weboldal Regisztrált Felhasználói kizárólag jogi személyek lehetnek.
 2. A regisztrációs űrlap kitöltésekor főleg az alábbi adatokat kell megadni:
  1. A Gumiszerviz nevében, a Programba regisztráló cég nevében eljáró kontakt személy a vezetékneve és keresztneve cégadatok (név, adóazonosító, cím)
  2. a gumiszerviz cégneve
  3. a gumiszerviz székhelyének címe (irányítószám, város, utca, házszám, ajtó)
  4. fióktelep adatai, amennyiben a regisztrációt fióktelep végzi, vagy amennyiben eltér a gumiszerviz székhelyének adataitól
  5. levelezési cím, amennyiben eltér a kereskedő székhelyének címétől
  6. a kereskedő adóazonosító száma
  7. kereskedő telefonszáma       
  8. kereskedő e-mail címe
  9. jelszó
  10. aktiváló kód, amennyiben a Gumiszerviz rendelkezik a Bridgestone Passion Programhoz kapcsolódó aktiváló kóddal
    
 3. A jelen Általános Szerződési feltételekben meghatározott szolgáltatások nyújtása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Felhasználói Fiókban:
  1. egy adott szegmenshez való tartozás státusza;
  2. szerződés.
 4. A Weboldalon egy Fiók létrehozásához egy nyilatkozat benyújtása szükséges, melyben elfogadják a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a regisztrációhoz kötött, személyes adatok kezelésével kapcsolatos Információkat.
 5. A regisztrációs űrlap elküldésével a Felhasználók kijelentik, hogy:
  1. a Regisztrációs Űrlapon feltüntetett adatok teljesek és pontosak;
  2. jogukban áll Elektronikus Szolgáltatási Megállapodást kötni;
  3. jogukban áll Felhasználói Fiókot létrehozni (azoknak a Felhasználóknak az esetében, akik elküldik a Regisztrációs Űrlapot);
  4. a megadott adatok nem sértik egy harmadik fél jogait;
  5. elolvasták, megértették és vállalják, hogy betartják az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat;
  6. elolvasták, megértették és elfogadják a Bridgestone Passion weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos Információkat.

§ 6

Felhasználói Fiók

 1. A Regisztrációs folyamat során a Szolgáltató létrehoz egy egyedi Felhasználói Fiókot, e-mail címmel és adószámmal megkülönböztetve, a regisztráció során megadott felhasználónévnek megfelelően, de a Weboldalon nem lehet több, különböző Felhasználóhoz tartozó, azonos nevű Fiók, és nem hozható létre több Fiók sem ugyanazzal az e-mail címmel.
 2. A Szolgáltató megtagadhatja egy bizonyos nevű Fiók létrehozását, és bármikor törölhet egy már létrehozott Felhasználói Fiókot, ha az ugyanazon az e-mail címen regisztrált név már használatban van a Weboldalon, vagy a Szolgáltatónak megalapozott gyanúja van arról, hogy törvényellenes, erkölcstelen vagy sérti egy harmadik fél személyes jogait. A Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Felhasználót a Fiók létrehozásának elutasításáról, vagy a meglévő Fiók törléséről.
 3. A Felhasználó egy általa megadott, e-mail címből/felhasználónévből és jelszóból álló, egyedi azonosítóval léphet be a Fiókba, melyet kizárólag a Felhasználó használhat. A Felhasználó nem adhatja ki a jelszót harmadik félnek, ellenkező esetben kizárólag ő tehető felelőssé minden olyan kárért, amelyet a jelszavának nyilvánosságra hozatala okozott.
 4. A Felhasználó igénybe veheti a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, módosíthatja a regisztráció során megadott információkat és adatokat, megváltoztathatja a személyes adatait és a fiók beállításait.

 

§ 7

A személyes adatok védelme

 

 1. A Szolgáltató feldolgozza a Regisztrált Felhasználó által bejelentett kontakt személy személyes adatait, melyek az Elektronikus Szolgáltatási Megállapodás megkötéséhez, tartalmának kialakításához, kiegészítéséhez vagy megszüntetéséhez, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szolgáltatások megfelelő teljesítéséhez szükségesek, ebből a célból felhasználva a szükséges személyes adatokat, melyeket, a Regisztrált Felhasználó rendelkezésére bocsájtott Regisztrációs űrlapon.
 2. A Szolgáltató által, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részleteket lásd a Bridgestone Passion weboldalon feltüntetett, a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos Információkat.
 3. Ha a Szolgáltató vagy a Szolgáltató partnerei Promóciókat szerveznek a Weboldalon keresztül, a személyes adatok ilyen célú feldolgozásával kapcsolatos információkat bele kell foglalni az Promóciók Általános Szerződési Feltételeibe.
 4. Abban az esetben, ha ellentmondás alakul ki a személyes adatok feldolgozásának, több dokumentumban előirt, a Felhasználóra vonatkozó alapelvei között, a következő sorrend alkalmazandó: Az Esemény Általános Szerződési Feltételei, a Bridgestone Passion weboldalon történő regisztrációhoz kötött, személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos Információk és végül az Adatvédelmi Szabályzat.

 

§ 8

Felelősség

 1. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a törvények megsértéséért, vagy mindazokért a károkért, melyeket a Felhasználó Weboldalon keresztül végzett tevékenysége okozott, különös tekintettel a hamis adatok megadására, üzleti titkok vagy egyéb bizalmas információk nyilvánosságra hozatalára, a Felhasználó Fiók jelszavának harmadik fél részére történő kiadására, a személyi jogok, a szerzői és szomszédos jogok megsértésére.
 2. Továbbá, a Szolgáltató nem vállal felelősséget:
  1. bármilyen, harmadik félnek okozott kárért, mely annak a következménye, hogy a Felhasználók a Szolgáltatásokat nem az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően használják;
  2. a Felhasználó által elvesztett olyan adatokért, melyet külső tényezők (pl. rendszer-, hardver,- vagy szoftver hiba) okoztak, és amelyeket a Szolgáltató a megfelelő gondosság ellenére sem tudott volna megakadályozni;          
  3. a Felhasználók által az Interneten keresztül letöltött információkért és anyagokért, a Weboldalon keresztül letöltött információk és anyagok kivételével;
  4. a Felhasználók által az Általános Szerződési Feltétetekben foglaltak be nem tartásáért.
  5. a Weboldal olyan működési zavarai miatt, melyet a Weboldal Felhasználó általi nem megfelelő használata okozott. 

 

§ 9

Panaszok kezelése

 

 1. A Felhasználónak joga van a Weboldal működésével kapcsolatos panaszt benyújtani. A panaszokat az alábbi e-mail címre kell küldeni: kontakt@passion.bridgestone.hu A panasz tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
  1. a panaszt tévő Felhasználót azonosító adatokat (keresztnév, vezetéknév, levelezési cím és e-mail cím);
  2. a panasz tárgyát;
  3. a panaszt indokoló körülményeket.
 2. Amennyiben a panasz nem tartalmazza a 2. pontban említett adatokat, vagy hiányos, helytelen, esetleg pontatlan adatokat tartalmaz, a Szolgáltató felkéri a Panaszost, hogy a megadott határidőn belül pótolja a hiányzó információkat. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szükséges információ beérkezéséig nem áll módjában a panasz kezelése.
 3. A Felhasználó által benyújtott panaszt azonnal, de legkésőbb a benyújtásától számított 14 napon belül véleményezni kell.

 

§ 10

A megállapodás megkötése és felmondása
 

 1. Az Elektronikus Szolgáltatási Megállapodást azt követően kell megkötni, hogy a Felhasználó megkezdte a szolgáltatások igénybevételét, a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. paragrafusának 4. szakaszában foglaltak szerint.
 2. Az Elektronikus Szolgáltatási Megállapodás felmondása bármelyik fél részéről megtörténhet.
 3. A Felhasználónak joga van felmondani az Elektronikus Szolgáltatási Megállapodástól azáltal, hogy nem használja tovább a Weboldalt.
 4. A Regisztrált Felhasználónak joga van felmondani az Elektronikus Szolgáltatási Megállapodást oly módon, hogy értesíti a Szolgáltatót a kontakt@passion.bridgestone.hu e-mail címen arról, hogy a továbbiakban nem használja a Weboldalt vagy törli a Felhasználói Fiókját.

 

§ 11

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása
 

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal működésével kapcsolatos, fontos technikai vagy tartalmi okokból módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket, melyről a Weboldalon közzétett üzenetben tájékoztatja a Felhasználót.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek módosításai a Felhasználók tájékoztatásától számított 14 napon belül lépnek hatályba.
 3. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a megváltoztatott Általános Szerződési Feltételeket, a változások hatályba lépésének napjától fel kell hagynia a Weboldal használatával.
 4. A regisztrált Felhasználók további értesítéseket kapnak e-mailben az Általános Szerződési Feltételek módosításáról. Ha a Regisztrált Felhasználó nem fogadja el a megváltoztatott Általános Szerződési Feltételeket, erről értesítenie kell a Szolgáltatót a Feltételek változásáról szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 14 napon belül.

§ 12

Záró rendelkezések
 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek elérhetőek a Weboldalon keresztül olyan formában, mely lehetővé teszi azok terjesztését, letöltését, rögzítését és nyomtatását.
 2. Az Általános Szerződési Feltételekre és az Elektronikus Szolgáltatási Megállapodásra a lengyel jog az irányadó.
 3. Az Adatvédelmi Szabályzat a jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezi.
 4. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. február 20-án lépnek hatályba.